Royal Golf Club du Sart Tilman

Menu

Menu

Lokale regels

OUT OF BOUNDS (R 27-1)

Aangeduid door witte paaltjes, witte lijnen, een omheining of door paaltjes.

Nota Bene: Elektrische kabels zijn vaste obstakels die een ontwijking zonder strafslag toelaten (R 24-2b).
Deze ontwijking is echter niet toegelaten als (R 24-2b uitzonderingen)
– het duidelijk geen zin heeft een slag te doen vanwege een andere belemmering dan door een elektrische kabel: afsluiting, witte paaltjes die out of bounds aanduiden, boom, enz.
– belemmering door een vast obstakel zich alleen zou voordoen bij een onnodig abnormale stand, swing of speelrichting.
Straf : Match play : verlies van de hole; Stroke play : 2 slagen

WATERHINDERNIS (R 26)

Waterhindernis : aangegeven door een gele lijn.
Laterale waterhindernis : aangegeven door een rode lijn

GROND IN BEWERKING (R 25-1)

Afgebakend door blauwe paaltjes : verplicht droppen buiten de hindernis.
Afgebakend door witte lijnen : droppen toegestaan, keuze aan de speler.
Straf: Match play : verlies van de hole Stroke play : 2 slagen

OBSTAKELS (R 24)

a) Losse obstakels (R 24-1) : stenen in de bunkers
b) Vaste obstakels (R24-2) :
– bomen : omringd door een stokje of plastieken koker
– paden bedekt met stenen, lava of kiezels

De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij is opgenomen.
Straf: Match play : verlies van de hole Stroke play : 2 slagen

MAKEN DEEL UIT VAN HET TERREIN

Treinbiels die bepaalde tees afbakenen (holes 6,13 et 14),
De heide.

OPNAME INGEBEDDE BAL (R 25-2)

Op de fairway mag een bal die in de grond in zijn eigen pitchmark ingebed is, zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van het terrein op de fairway raken.

Uitzondering :
Een speler mag geen ontwijking volgens deze plaatselijke regel bekomen als de bal in zand ingebed is dat zich buiten de fairway bevindt.
Een speler mag geen ontwijking volgens deze plaatselijke regel bekomen als een andere belemmering dan de situatie waarop deze lokale regel betrekking heeft de slag onuitvoerbaar maakt.
Straf: Match play : verlies van de hole Stroke play : 2 slagen

ONDERBREKING VAN HET SPEL (R6-8)

In geval van gevaar (bliksem of uitzonderlijke omstandigheden), kan het bestuur beslissen om het spel te onderbreken. Een lange ononderbroken sirene : STOP
De spelers zijn verplicht hun bal te markeren en om het spel onmiddellijk te stoppen. De bal mag zonder straf opgenomen worden.
Ze zullen het spel hernemen bij het hervattingssein : 2 korte sirenes: hervatting.
Straf: diskwalificatie.

MEETINSTRUMENTEN (R 14-3)

Een hulpmiddel dat enkel de afstand meet of schat is toegelaten.

ALGEMENE INFORMATIE.

Begin van de green : paaltje
Rood : 50m
Blauw : 100m
Geel : 150m
Wit : 200m

Midden van de green : groene paaltjes in de rough
150m (behalve hole 8 : 100m)

Pinpositie  :
Wit : einde van de green
Geel : midden van de green
Rood : begin van de green

GSM : strikt verboden op het terrein, behalve in noodgeval : nood, gevaar, om medische reden
Zware inbreuk op de golfettiquette
Straf in geval van ongeoorloofd gebruik : diskwalificatie

Voorrang  :
Holes 12, 13 en 17 : de spelers die de green aanspelen hebben voorrang op de spelers die zich op de Tee Box van holes 13, 14 et 18 bevinden.

Training Putting green :
Het betreft een slechte green (R25-3). Verplichte verplaatsing zonder strafslag
Straf : Match play : verlies van de hole – stroke play : 2 slagen

Gelieve het aankondigingsbord te raadplegen om na te kijken of er een tijdelijke lokale regel van toepassing is.